BORÇ İLİŞKİSİ NASIL SONA ERER?

BORÇ İLİŞKİSİ NASIL SONA ERER?

İçerik Haritası

Borç ilişkisi ibra, ifa, yenileme, ifa imkansızlığı, takas gibi hallerle sona erer. Bu yazımızda borç ilişkisinin nasıl sona erdiğini ele alıyoruz.

 1. İFA İLE

Borç ilişkisi, borç ödenirse sona erer. Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

B. İBRA İLE

  Borç ilişkisi ibra ile sona erer. İbra alacaklının borçluyu kurtarmak için alacağından vazgeçtiğini bildirdiği, iki taraflı bir sözleşmedir. İbraname çelişkili olmamalı, açık, kesin ve kapsamı belli olmalıdır.

  İbra için şekil şartı yoktur. Bu konuda açıklık söz konusudur.

  Öğretideki hakim fikre göreyse ibra; borcu ister tamamen ister kısmen sona erdirsin, akdin değiştirilmesi değil borcun sona erdirilmesidir. Ve sözleşmenin geçerliliği şekil şartına bağlı olsa bile ibra sözleşmenin şekil şartına bağlı değildir. Ancak ispat kolaylığı bakımından yazılı yapılmasında fayda vardır.

  İbra ivazsız veya ivazlı olabilir. Eğer borcun bir kısmı ödendiyse ve kalan borç bakımından ibra ediliyorsa bu ivazlı, borç hiç ödenmemiş buna rağmen ibra ediliyorsa ivazsız ibradır. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  C. YENİLEME

  Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık iradesi ile olur. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  D. İFA İMKANSIZLIĞI

  Bu durum TBK’nun  136. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;  Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.

  Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır.

  Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  E. KISMİ İFA İMKANSIZLIĞI

  Borcun tamamı değil de bir kısmının ifası  borçlunun sorumlu tutulamayacağı nedenlerle imkansızlaşırsa  ifası imkansızlaşan kısım bakımından  borç sona erer.

  Bu kısmi ifa imkânsızlığı önceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, borcun tamamı sona erer.(TBK 137/1.madde)

  Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen imkânsızlaşır ve alacaklı kısmi ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir ifaya razı olmaması veya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam imkânsızlık hükümleri uygulanır.(TBK m137/2) Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  F. AŞIRI İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ

  Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır.

  https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/borcun-ifasi/Aşırı ifa güçsüzlüğünde , ifa edilebilir edimin ifası  meydana gelen olağanüstü durumlar nedeniyle GÜÇLEŞMEKTEDİR. İfa imkansızlığında ifa edilecek edim yoktur. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  G. TAKAS

  İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir.

  Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar, muaccel olmasalar bile, alacaklarını, müflise olan borçları ile takas edebilirler.

  Borçlu, takas hakkından önceden de feragat edebilir.

  Aşağıdaki alacaklar takas haklarının doğumundan sonra, ancak alacaklıların rızasıyla takas edilebilir:

  1. Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.

  2. Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.

  3. Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar.

  Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

  Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

  Avukat Sevin ÖZŞEKER

  Avukat Sevin ÖZŞEKER

  Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Burada Arama Yapın

  Yardıma İhtiyacınız Var mı?

  Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

  Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

  0530 434 4848

  Mail Address

  avsevinozseker@gmail.com