ALKOL ÖLÇÜM CİHAZI İLE KAN TAHLİLİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK 

ALKOL ÖLÇÜM CİHAZI İLE KAN TAHLİLİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK 

İçerik Haritası

 

altgörsel

ALKOL ÖLÇÜM CİHAZI İLE KAN TAHLİLİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK 

Trafik kontrollerinde kişinin alkollü olup olmadığını anlamak için alkol-metre ile nefes alkol testi yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, nefes alkol test sonucunu etkileyen çok sayıda faktör olduğunu ve bu faktörlerin testin ilk 15 dakika içinde yapılması durumunda yalancı pozitif sonuçlara neden olabileceğini göstermektedir.Yapılan çalışmalar, bazı alkolsüz içeceklerin, gıdaların ve ilaçların kullanımının, kısa süreli yalancı pozitif nefes alkol sonuçlarına neden olabileceğini göstermektedir. Nefes alkol testinde yalancı pozitif sonuca sebep olan bazı özel durumlar bulunmaktadır. Gargaralar, astım tedavisinde kullanılan inhaler ilaçlar, etanol içeren farmasötik preparatlar, ağız spreyleri, bazı kanser ilaçları ve homeopatik preparatların nefes alkol testini etkilediği öne sürülmüştür. tanol içermesi muhtemel şalgam, şıra, kefir gibi yiyecekler, enerji içecekleri, nefes tazeleyici tabletler ve gastroözofageal reflü hastalığının da nefes alkol testini etkileyebileceği düşünülmektedir. (Nefes Alkol Testinde Yalancı Pozitifliğe Sebep Olan İlaç, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Makalesinden alıntı olup  Daha fazlası için tıklayınız)

Karayolları Trafik Kanununa Bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97 MAddesi ;“Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilerek tespitin sağlık kuruluşlarında yaptırılması halinde, her iki tespit arasındaki süre, teknik cihazla ölçüm yapılmasına izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile sağlık kuruluşunda yapılan tespit saati arasındaki süre göz önünde bulundurularak sağlık kuruluşunda yapılan tespit sonucuna ilk ölçümü yapan trafik kuruluşu tarafından her bir saat için 0,15 promil eklenmek suretiyle alkol oranı belirlenir ve çıkan sonuca göre işlem tesis edilir.” demektedir. 

Ancak Alkol ölçüm cihazı neticesinde çıkan sonuç ile hastaneden aldığınız kan testi sonucunda uyuşmazlık meydana gelmesi halinde yapılacak itiraza ilişkin bulabildiğim yargıtay kararı şu şekildedir :

Yargıtay 19 . Ceza Dairesi Esas:2019/33653 Karar:2021/4866 Karar Tarihi: 26.04.2021 kararı ;

Dosya kapsamına göre; itiraza konu trafik idarî para cezasının ve buna dayanak alkol tespit tutanağının kabahatlinin huzurunda tanzim edilmiş olduğu, yapılan alkol ölçümü sonucunda 22/04/2018 tarihinde saat 00:18 itibari ile 1,21 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak kabahatlinin itirazına dayanak teşkil edilen Adli Tıp Kurumunca düzenlenen aynı tarihli ve saat 06:06’de tanzim edilen raporda ise alkol oranının 0,00 promil olarak tespit edildiğinin bildirildiği, her iki ölçüm arasında yaklaşık 6 saat kadar fark bulunduğu ve tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil düzeyinde azalma göstereceği nazara alındığında, kabahatlinin trafik çevirmesi yapıldığı an itibari ile 0,90 promilden fazla alkollü olmaması gerektiği, ölçümler arasında uyumsuzluk oluştuğu, bu durumda alkol ölçüm cihazının hatalı ölçüm yapmış olabileceği şeklinde kabahatli lehine şüpheli durumun söz konusu olduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

22/04/2018 tarihinde saat 00:18 itibari ile emniyet görevlileri tarafından yapılan ölçümde 1,21 promil alkollü olduğunun tespit edilen muterizin, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen aynı tarihli ve saat 06:06’de tanzim edilen raporda alkol oranının 0,00 promil olarak tespit edildiğinin bildirildiği, her iki ölçüm arasında alkollü olup olmadığı noktasında şüphe oluştuğu gibi bu şüphenin de muteriz lehine yorumlanması gerekeceği anlaşılmakla;

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/9494 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, … Sivil Trafik Ekipler Amirliğince düzenlenen 22/04/2018 tarihli ve MA 28078594 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile anılan Amirliğin aynı tarihli ve 333858 sayılı sürücü belgesinin iki yıl süre ile geri alınması tutanağı ile uygulanan idari yaptırımların kaldırılmasına, 26/04/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com