İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE (ÖRNEK 14)

Tahliye Taahhüdüne İTİRAZ  İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE  Tahliye taahhüdüne dayalı taşınmazların ilamsız takibinde, borçlunun örnek 14 no’lu tahliye emrine itiraz üzerine duran takibe devam edilebilmesi için kiraya verenin İİK’nun 275,1 fıkrası hükmüne göre icra mahkemesinden, kiracının itirazının kaldırılmasını istemek zorundadır. Ancak kiraya veren, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemek zorunda olmayıp, sulh hukuk mahkemesinde de tahliye … İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE (ÖRNEK 14) okumayı sürdür