ECRİMİSİL DAVALARI

      ECRİMİSİL DAVALARI Ecrimisil Ne Demektir? Ecrimisil diğer bir deyişle, haksız işgal tazminatı zilyet olmayan hak sahibinin, hak sahibi olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminattır. 08.03.1950 tarihli ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, … ECRİMİSİL DAVALARI okumayı sürdür