Türk Ticaret Kanunu

Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen bir hukuk koludur. Ticaret hayatında uygulanan yaptırımların Ceza Kanunlarında yer alan hükümlerin yanı sıra Ticaret Kanununların da da ceza hükümlerine yer verildiği de görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu içerisinde Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evraklar Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku,
Deniz Ticareti Hukuku kitapları da mevcuttur.

Yazar: Sevin Özşeker Karabudak |www.sevinozsekerkarabudak.av.tr

İletişime Geç