TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

İçerik Haritası

 

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü bakımından tüketicinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturması için düzenlenen hak arama yollarından biridir. Tüketici, uyuşmazlıkların çözümü bakımından tüketici işleminin gerçekleştiği ve ya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurabilmektedir. Tüketici Hakem Heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirtilmiştir.Yetkisiz yerde başvuru yapılmış olsa da yetkili hakem heyetine başvuru iletilecektir.

Tüketici Hakem Heyetine başvurulmuş olması alternatif çözüm mercilerine başvuru yapılmasını engellemez.Lakin aynı uyuşmazlık nedeni ile birden fazla hakem heyetine başvuru yapılması karşı tarafın derdest itirazında bulunmasına neden olabilir.

GÖREV : Her türlü tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmaktır.

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların parasal sınırı mevcuttur. Bu kapsamda, 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;
10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevli olacaktır.

Parasal sınırı başvuru yapacağınız zaman için tekrar kontrol etmenizde fayda vardır.

Tüketici Hakem Heyetleri İdari para ceza verilmesi ve bunlara itiraz , geçici hukuki koruma tedbirleri (Bunlara örnek ihtiyadi tedbir, ihtiyadi haciz, delil tespiti sayılabilir.) hususlarında görevli değillerdir.

Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan , ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. Heyet uyuşmazlık konusunu evrak üzerinden inceler , gerekli gördüğünde ise her türlü bilgi ve belgeyi ilgili kurumlardan isteyecektir.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcıdır. Tüketici Hakem Heyeti kararları taraflara tebliğ olunur ve İcra ve İflas Kanununda ilamların yerine getirilmesine ilişkin icrai işlemler ile uygulanır.

Tebligat, Bilirkişi Ücreti : uyuşmazlıklarda tüketici aleyhine verilen kararlar da tebligat ve bilirkişi ücreti Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Ancak tüketici lehine sonuçlanır ise bu giderler karşı taraftan tahsil olunur.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz ; Taraflar tüketici hakem heyeti kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde THH ‘nin bulunduğu yer Tüketici Mahkemesine itiraz da bulunabilir. Ancak itiraz tek başına heyetin kararının icrasını durdurmaz, itiraz ile birlikte talep halinde tedbir ile birlikte icra durdurulabilir. Tedbir ile icranın durdurulabilmesi için mahkemenin talep edenden teminat istemesi mümkündür.

Tüketici Hakem Heyeti kararının hatalı olduğuna karar verir ise Mahkeme, o halde itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılması gerekmediği hallerde evrak üzerinden kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tüketici Mahkemeleri kararı kesindir.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz davalarında tüketici aleyhine karar verildiği takdirde kararın iptalinde tüketici aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedilecektir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır.Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com