Makale2023-07-11T08:48:38+00:00

Makale

2102, 2024

YAĞMA SUÇU

By |Şubat 21st, 2024|Tags: , , , , |

Muğla İli, Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ bu yazısında Yağma Suçunu ele almaktadır. YAĞMA SUÇU  Yağma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesinde maddesinde tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesine Göre Suç Olan Eylemler Şunlardır? - Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle  tehdit

2002, 2024

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA NELER TALEP EDİLEBİLİR?

By |Şubat 20th, 2024|Tags: , , , |

Muğla İli, Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ bu yazısında ÇEKİŞMELİ BOŞANMA İLE talep edilebilecek ve talep edilemeyecek  hususları ele almaktadır. ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA NELER TALEP EDİLEBİLİR? -Velayet: Boşanma davalarında taraflar arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan konu genelde velayet olmaktadır. Çiftler boşanma aşamasına geldiğinde çocukların kendilerinde kalmalarını talep etmektedir. Mahkeme çocuğun

1902, 2024

KIYMETLİ EVRAK

By |Şubat 19th, 2024|Tags: , , , , , , , , , |

BODRUM İCRA AVUKATI KIYMETLİ EVRAK "HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK" Senedin senetle ispatı gereği HMK 200 maddesinde düzenlenmiştir. HMK MADDE 200 - (1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu

1502, 2024

BODRUM İCRA AVUKATI ADİ ORTAKLIKTA SORUMLULUK

By |Şubat 15th, 2024|Tags: , , , , , , |

BODRUM - İCRA AVUKATI KIYMETLİ EVRAK  ADİ ORTAKLIKLARDA PAYDAŞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMBİYO SENEDİN SORUMLULUĞU Bireyler gerek ekonomik gerekse idari sebeplerle olsun belli amaçları gerçekleştirmek adına ortak bir amaç için bir araya gelerek bu yoldaki tüm  zorlukları birlikte aşmak adına güç birliği kurmak istemeleri ile esasen ortaklıklar oluşur. Ortaklık tüzel kişilik kurmak

802, 2024

ANLAŞMALI BOŞANMA

By |Şubat 8th, 2024|Tags: , , , |

Anlaşmalı boşanma, gerek hızlı olması gerekse de daha az maliyetli olması nedeniyle sıklıkla başvurulan boşanma türlerinden biridir.  Muğla İli, Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ bu yazısında anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma protokolü ve şartları ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaktadır. Boşanma anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma şeklinde olur. Anlaşmalı boşanma adından

3101, 2024

BOŞANMA DAVASINDA TELEFON MESAJLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

By |Ocak 31st, 2024|Tags: , , , , |

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/baskasi-ile-evlenecegini-soylemek/BOŞANMA DAVASINDA TELEFON MESAJLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Boşanma davasında whatsapp mesajlaşları, Tiktok mesajları, diğer sosyal medya hesaplarından gelen mesajlar, instagrama konulan videolar , mesajlar önemli delil teşkil etmektedir. Öncelikle herkese açık bir hesaptan yapılan fotoğraf paylaşımını boşanma davasında delil olarak kullanmamızda herhangi bir sakınca yoktur.Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde

2912, 2023

TURİZM KONUTU

By |Aralık 29th, 2023|Tags: , , , , , |

TURİZM AMAÇLI KONUT KİRAYA VERME BODRUM KİRA AVUKATI Yeni yılın beklenen yasasının 01.01.2024 itibari ile yürürlüğe girdiğini bildirmek isteriz.Bu yasa ile Bodrum başta olmak üzere turizm yerlerinde kısa süreli konut kiralayanların karşı karşıya kalacağı bu yasa ile kiralamalarda yeni bir dönem başlıyor. Cezai ve İdari yaptırımların oldukça can sıkıcı olduğu bu

1912, 2023

Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusunun El Değiştirmesi

By |Aralık 19th, 2023|Tags: , , , |

  https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/musterek-mulkiyette-el-atmanin-onlenmesi/ Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Özşeker hukuk Bürosu olarak bu yazımızda el atmanın önlenmesi davası açıldıktan sonra dava konusunun el değiştirmesi halinde davanın ne olacağı hususunu ele alıyoruz. DAVACI BAKIMINDAN DAVA KONUSUNUN EL DEĞİŞTİRMESİ El atmanın önlenmesi davası açıldıktan sonra davacı dava konusu taşınmazı bir başkasına devredebilir. Böyle bir durumda

1112, 2023

İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

By |Aralık 11th, 2023|Tags: , , , , , , |

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ofisimiz bu yazısında  ihalenin feshine ilişkin Yargıtay kararı sunmuştur. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2021/5729 esas, 2021/6799 karar,  22-06-2021 tarihli kararı  ''Karar: Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda, İİK'nun 133. maddesine göre yapılan 24.08.2020 tarihli ihalelerin feshini talep ettiği, ilk

612, 2023

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

By |Aralık 6th, 2023|

İmar kirliliğine neden olma suçu TCK’nun 184.maddesinde kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. TCK da yer alan bu düzenleme ile korunan hukuki değer çevredir. Çevre toplumu ilgilendiren bir konu olması nedeniyle İmar Kirliliğine neden olma suçu topluma karşı işlenmiş sayılır ve gerçek veya tüzel kişiler davada mağdur olarak yer alamazlar. Yapı ruhsatı, bir inşaatın

512, 2023

ISLAH HMK 176

By |Aralık 5th, 2023|Tags: , , , , |

BODRUM AVUKAT ISLAH  Islah Nedir ? Islah müessesi HMK 176. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilirler. Burada dikkatinizi çekmemizi istediğimiz husus kanunda belirtildiği üzere yapılmış bir usul işleminin varlığıdır. Örnek vermek gerekirse, cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi vermeyen bir davalının

412, 2023

Mirasçıların Katılma Alacağı Talep Hakkı Var Mıdır?

By |Aralık 4th, 2023|

Katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminin yasal mal rejimi olarak  seçildiği evliliklerde evliliğin sona ermesi üzerine evlilik birliği içerisinde edinilen taşınır ve taşınmaz mallarda tescili ve /veya tapusu üzerine yapılmayan eşin diğer eşteki alacak miktarıdır. Katılma alacağı, değer artış payı alacağı, katkı payı alacakları daha çok evliliğin boşanma ile sona erdiği

2811, 2023

SİGORTA, LİMİTİNİ AŞAN ÖDEME YAPARSA BUNU GERİ ALABİLİR Mİ?

By |Kasım 28th, 2023|Tags: , , , , , |

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/trafik-kazasinda-sigortaya-acilan-davada-gorev/ Bir kaza meydana geldiği zaman araç sürücü, aracın işleteni, araç sahibi, bağlı olduğu teşebbüs doğan zarardan müteselsil olarak sorumludur. Nitekim Trafik Karayolları Kanunu'nun 85. maddesi '' Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı

2411, 2023

 KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI

By |Kasım 24th, 2023|Tags: , , , , , , , , |

 KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI  Konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı değişiklikler hakkında kanun 7464 sayılı kanun 02.11.2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunda konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümler düzenlenmiştir. TEK SEFERDE YÜZ GÜNDEN FAZLA

2111, 2023

SİGORTAYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ VE ZARAR

By |Kasım 21st, 2023|Tags: , , , , , |

Trafik kazası nedeniyle zarar gören kişinin dava açmadan önce sigortaya yazılı başvuru koşulu mevcuttur. Bu durum 6704 sayılı Torba Yasanın 97. Maddesinde ‘’Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün

2011, 2023

SİGORTACININ SORUMLUOLDUĞU ZARARLAR

By |Kasım 20th, 2023|Tags: , , , , |

Trafik kazası neticesinde meydana gelen zararlardan araç sürücüsü, işleteni, sigorta şirketi sorumludur. Zarar gören kişi bunların hepsine birlikte gidebileceği gibi dilerse birine veya birkaçına karşı da dava açabilir. Sürücü, işleten ve sigortacı zarar görene bir ödeme gerçekleştirdiği zaman ödediği tutarı diğer sorumlulardan  rücu etme hakkı mevcuttur. Trafik kazası nedeniyle uğranılan zararlarda

3110, 2023

TRAFİK KAZASINDA SİGORTAYA AÇILAN DAVADA GÖREV

By |Ekim 31st, 2023|Tags: , , , |

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/taksirle-yaralama-sucu-tck-89/   https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/taksirle-yaralama-sucu-tck-89/ Trafik kazasında görevli mahkemenin neresi olacağı hususu uygulamada sıklıkla karıştırılan bir husus olduğundan Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK bürosu  avukatları olarak bu yazımızda trafik kazalarında görevli mahkemenin neresi olacağı hususunu incelemek istedik. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Özşeker hukuk bürosu olarak bu yazımızda yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan

1910, 2023

LİMİTET ŞİRKETTE ÇIKMA

By |Ekim 19th, 2023|Tags: , , , , , , , |

  Çıkma ,Türk Ticaret Kanunu'nun 638 ve 639. maddelerinde düzenlenmiştir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Limited şirketin özelliklerini ‘’Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?’’ başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bodrum ilçesinde  faaliyet gösteren hukuk bürosu olarak Limited Şirkette Şirket Sözleşmesi ve esas sermayeyi de daha önceki

1610, 2023

İCRA DAİRESİ PROTESTO ÇEKİLDİĞİNİ İNCELER Mİ?

By |Ekim 16th, 2023|Tags: , , , , |

CİRANTALARA PORTESTO ÇEKİLDİĞİNİ İCRA DAİRESİ İNCELEYEBİLİR Mİ? Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren hukuk büromuz bu konuyu” Cirantalara İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

1210, 2023

PROTESTO ÇEKİLMEYEN CİRANTALARA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

By |Ekim 12th, 2023|Tags: , , , , , , , , |

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/icra-ve-iflas-hukuku-2/ PROTESTO ÇEKİLMYEN CİRANTALARA GENEL  HACİZ YOLUYLA İLMASIZ İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ? Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren hukuk büromuz bu konuyu'' Cirantalara İcra Takibi Nasıl Yapılır ? '' başlıklı yazısında ele almıştır. Alacaklı zamanında cirantalara karşı

1110, 2023

CİRANTALARA İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

By |Ekim 11th, 2023|Tags: , , , , , |

CİRANTALARA KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ?  Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu'nu arayabilirsiniz. Alacaklı usulüne uygun olarak cirantalara protesto çektiyse cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapabilir.

2709, 2023

KİRA BEDELİ ÖDEMEME

By |Eylül 27th, 2023|Tags: , , , , , , , |

KİRA BEDELİ ÖDEMEME VE FESİH HAKKI KİRA BEDELİNİ ÖDEME :TBK m. 313: “Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.” Kira bedelinin belirlenmesinde herhangi bir sınırlandırma mevcut değildir. Ancak aşırı yararlanma, irade bozukluğu durumları saklıdır. Kira Bedeli Ne Zaman Ödenir?TBK m. 314 – “Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa

2109, 2023

ANONİM ŞİRKET NASIL SONA ERER

By |Eylül 21st, 2023|Tags: , , , , |

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketinin nasıl kurulduğunu Anonim Şirketi Nasıl Kurulur başlıklı yazımızda ve yönetim kurulunu ise Anonim şirket de yönetim kurulu başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ofisimiz bu yazımızda anonim şirketin nasıl sona ereceğinden bahsedeceğiz. ANONİM

1909, 2023

UYUŞTURUCU KULLANMAK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

By |Eylül 19th, 2023|Tags: , , , , , |

Eşin uyuşturucu kullanması, kenevir bitkisi yetiştirmesi, bulundurması uyuşturucu madde kullandırmaktan, bulundurmaktan vb. sebeplerden ceza dosyasının bulunması boşanma sebebidir. Eş uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak veya kullanımını kolaylaştırmak veya imal veya ticaretinden ceza almış ise bu halde şuç işleme nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verileceğini düşünüyoruz. Suç işleme nedeni ile boşanma kararı verilmesi

1809, 2023

ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU

By |Eylül 18th, 2023|Tags: , , , , , , , , , , , |

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketinin nasıl kurulduğunu Anonim Şirketi Nasıl Kurulur başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ofisimiz bu yazımızda anonim şirketten yönetim kurulu ile ilgili bilgi verecektir. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Anonim

Go to Top