KULLANICI HATASI HUKUKİ BOYUTU

KULLANICI HATASI HUKUKİ BOYUTU

İçerik Haritası

TEKNİK SERVİS EKİPLERİ ÜRÜNÜN KULLANICI HATASINDAN BOZULDUĞUNU İLERİ SÜRÜNCE NE YAPMALIYIZ? 

‘’Çamaşır makinem bozuldu ama teknik servis kullanıcı hatası deyip yapmıyor ‘’,’’Bulaşık makinem bozuldu teknik servis kullanıcı hatası olduğunu söyleyerek ek ücret talep etti’’ ,’’teknik servis kullanıcı hatası nedeniyle değişen parçanın ücretini benden istiyor  ne yapmalıyım ?‘’ gibi soru ve sorunlarla sıklıkla karşılaşmaktayız.

Firmaların Teknik servis ekipleri garanti kapsamında kalan ürünlerle ilgili tüketicilerin seçimlik haklarını kullanmalarını engellemek için ürünlerin kullanıcı hatasından bozulduğu söylebilmektedir.  Tüketici olarak sahip olduğumuz seçimlik hakları bilmek bu noktada büyük önem arz eder. Bu noktada öncelikle Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne kısaca değinmek gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ’NİN AMACI NEDİR?

Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin amacı, Yönetmeliğin 1. Maddesinde de düzenlendiği üzere ‘’Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.’’

GARANTİ SÜRESİ ASGARİ NE KADARDIR?

Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde garanti süresinin asgari iki yıl  olduğu veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadar olduğu düzenlenmiştir.

Garanti süresi ; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlamaktadır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Önemle belirtmek istediğimiz husus satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez, garanti belgesinin ayrıca düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

KULLANICI HATASI NEDİR ? TEKNİK SERVİS EKİPLERİ ÜRÜNÜN KULLANICI HATASINDAN BOZULDUĞUNU İLERİ SÜRÜNCE NE YAPMALIYIZ?

Tüketici müvekkillerimizin  tarafımıza iletmiş olduğu şikayetlerden anladığımız üzere ürünü satan firmanın teknik servis ekipleri garanti süresi içerisinde kalan ürünlerle ilgili olarak tüketicilerin seçimlik haklarını kullanmalarını engellemek amacıyla ürünlerin kullanıcı hatasından bozulduğunu ve bu nedenle ürünü ‘’değiştiremeyeceklerini’’, ‘’ücretsiz tamir edemeyeceklerini’’ vb. söylemektedirler.

Bir ürünün kullanım hatasından bozulduğunun ispat yükü ilgili firmaya aittir. Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin ikinci fıkrası ‘’Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

Madde hükmünden de anlaşıldığı üzere kullanım hatasının ne olduğu tespit edilmesi ve düzenlenen raporda belirtilmesi zorunludur.

 

Tüketiciler, düzenlenen bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI NELERDİR ?

  • Tüketicinin ücretsiz onarım isteme
  • Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme
  • Tüketicinin sözleşmeden dönme
  • Ayıp oranında bedelde indirim hakları mevcuttur.

 TÜKETİCİNİN ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME HAKKI

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.(Garanti Yönetmeliği madde8/1)

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

TÜKETİCİNİN, MALIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEME, SÖZLEŞMEDEN DÖNME, AYIP ORANINDA BEDELDE İNDİRİM  HAKKI

Tüketicinin , ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

  1. a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.( Garanti Yönetmeliği madde9 /4)

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.


 Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com