İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Kamuya tanınan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve özgürlükleriyle dengelenmesinden sorumlu yasal birimdir. İnşaata ve temeli belirlemeye dayandığına dikkat edilmelidir. Hukuk departmanı ayrıca organizasyonel kurallar dahil olmak üzere ilgili yapıları ve idari faaliyetleri inceler ve inceler. İdari yönetim mekanizmasını daha etkin işler hale getirmek ve geliştirmek ve ekonomik faaliyetleri bağımsız olarak denetlemek için her zaman idare hukukuna ihtiyacımız olacak. Yasal statü altında, departman anayasaya dayanmalı ve buna uygun hareket etmelidir. Bu çerçevenin ötesine geçmek veya tam tersi bir karar vermek imkansızdır.

Yazar: Sevin Özşeker Karabudak |www.sevinozsekerkarabudak.av.tr

İletişime Geç