DÜĞÜN GİDERLERİ İSTEMİ

DÜĞÜN GİDERLERİ İSTEMİ

İçerik Haritası

DÜĞÜN GİDERLERİ İSTEMİ TÜRK MEDENİ KANUNU 174 KAPSAMINDA MI?

Türk medeni Kanunu’nun 174. Maddesi’’Mevcut veya  beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Boşanma davasında dava veya karşı dava dilekçesinde yer alan maddi tazminat isteği Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesindeki düzenleme kapsamında olmayıp düğün masrafları, nikah giderleri, doğum giderleri, evlilik içinde yapılan harcamalar vs. istemine bağlı ise harca bağlıdır.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi ‘nin, 2019/ 5381 esas,  2019 / 9078 karar, 24.09.2019 tarihli kararı ‘’…Davalı-karşı davacı erkeğin maddi tazminata yönelik talebinin düğün masraflarının tahsiline ilişkin olduğu, TMK’nın 174/1. maddesi kapsamında bulunmadığı ve nispi harca tabi olduğu belirtilerek, eksik harcın tamamlatılması, tamamlanması halinde görev hususu da düşünülerek karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulduğu belirtilmiş ancak görev hususu düşünülmeksizin bu konuda işin esası incelenenerek, erkeğin maddi tazminat talebinin kabulü ile 27.000,00 TL maddi tazminatın davacı-karşı davalı kadından alınarak davalı-karşı davacı erkeğe verilmesine karar verilmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğin söz konusu talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, uyuşmazlığın niteliğine göre bu tür davalarda Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek; bu taleple ilgili görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. …’’ şeklindedir.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi’nin, 2016/ 16621esas,2018 / 5066 karar, 16.04.2018 tarihli kararı ‘’…Davalı kadın 07.08.2014 tarihli dava dilekçesi ile düğünde takılan ziynetlerin davalı tarafından alındığını ve iade edilmediğini iddia ederek, ziynet eşyalarının aynen iadesini, olmadığı takdirde de bedelini talep etmiştir. Ziynet eşyası alacağına ilişkin bu istek, boşanmanın eki (fer’i) niteliğinde olmayıp, bağımsız bir taleptir. Davacı kadın tarafından ziynetler hakkında, harcı yatırılarak usulünce ileri sürülmüş bu talep hakkında yargılama yapılarak esasa ilişkin karar verilmesi gerekirken, mahkemece henüz boşanma gerçekleşmediği şeklindeki usul ve kanuna aykırı gerekçe ile ziynet taleplerinin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.’’şeklindedir.


Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

UYARI NOTU: Yazılar,  hukuk eğitimlerinden (kongre, seminer vs.) edinilen bilgiler ile Yargıtay İçtihatlarından ve Akademik kitaplardan faydalanmamız neticesinde merak edilen hususları kısa ve özet olarak açıklığa kavuşturmak adına yazılmaktadır. Kesinlikle avukat danışmanlık anlamına gelmemekte ve hukuki sorunların mutlaka alanında uzman bir avukat tarafından görüşülerek takip edilmesi gerekmekte olduğunu bildirmekteyiz. Hukukun canlı ve dinamik olması ve değişen kanun ve yargıtay içtihatları nedeni ile yazılarımızın günceliğini teyit etmenizde fayda olduğunun altını çizmekte, paylaşılan bilgilerin tarihi kontrol edilmek sureti ile, yazılan günün şartlarına göre ve o gün edinilen bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu unutmamanızı öneririm. Paylaştığımız genel hukuki bilgilerin  ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Yazılanın aksine yargıtay kararı, kanun metni mevcut ise tarafımıza whattsapp uygulaması üzerinden paylaşılmasını önemle rica ederiz.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com